جزئیات مقاله

مشاهده متن مقاله و مشارکت در نظر سنجی

دستگاه های فیلترپرس دست دوم

دستگاه فیلترپرس 80*80 با 48 جفت قاب و صقحه چدنی بصورت پیچی

 

 

دستگاه فیلترپرس 100*100 با 75 عدد صفحه فول اتومات و صفحات خارجی

 

نظرات

نظر شما